Tркалезна маса во врска со управните спорови и човековите права (право на бегалците и практика) (Demo)