Tринеделната посета на г-а Anouk Lecomte, кандидат на Државната правосудна академија, Бордо, Р. Франција (Demo)