СВЕЧЕНА ЦЕРЕМОНИЈА по повод одбележување на приемот на осмата генерација во почетната обука на Академијата за судии и јавни обвинители на Северна Македонија (Demo)