СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Вештачења, супервештачења, технички советници и практични проблеми во врска со нив во кривичната постапка“ (Demo)