СОВЕТУВАЊЕ на тема „Улогата на жените и важноста од имплементација на Резолуцијата 1325 на ОН“ (Demo)