СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Примена на Законот за судска служба“ (Demo)