СОВЕТУВАЊЕ на тема „Примена на одредбите и новини во новиот Закон за јавни набавки кои се однесуваат на одлучувањето-постапувањето на Управниот суд“ (Demo)