СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Одредбите од кривичниот законик за неказнување на жртви на трговија со луѓе и трговија со деца (Demo)