СОВЕТУВАЊЕ на тема Одолговлекување на кривичната постапка – аспекти и можни солуции (Demo)