СОВЕТУВАЊЕ на тема „Кривична одговорност на правни лица и извршување санкции над правни лица“ (Demo)