СОВЕТУВАЊЕ на тема „Ангажирање и учество на вешти лица и технички советници во кривичната постапка “ (Demo)