СОВЕТУВАЊЕ МЕНАЏИРАЊЕ СО ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА 30 јуни 2020, хотел „Мериот“, Скопје (Demo)