(Македонски) Фаустине Курас, кандидат од Државната правосудна академија започна со реализација на тринеделното стажирање во Република Северна Македонија