Реализирана првата каскадна обука за слобода на изразување на Академијата за судии и јавни обвинители и Проектот на ЕУ и Совет на Европа- ЈУФРЕКС во 2021 година (Demo)