РАБОТИЛНИЦА на тема: „Буџет и буџетски циркулар“ (Demo)