Работен состанок на заменикот директор на Академијата, судија Ilir Iseni, со г. Roman Prah, регионален координатор, Инцијативата за владеење на правото на Американската адвокатска комора (ABA ROLI) (Demo)