Работен состанок на директорот на Академијата, проф.д-р Наташа Габер Дамјановска со новиот полициски атеше на ICITAP при Амбасада на САД во Скопје , г. Карл Рејшам (Demo)