Претставници на Центарот за правосудна обука на Кралството Холандија во посета на Академијата за судии и јавни обвинители (Demo)