ПОВИК ЗА АПЛИКАЦИИ ЗА ОБУКИ ОРГАНИЗИРАНИ ОД СТРАНА НА ЕВРОПСКАТА МРЕЖА ЗА ОБУКИ ВО ПРАВОСУДСТВОТО (Demo)