Потпишан договор за соработка  помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители и Женевскиот центар за управување со безбедносниот  сектор ДЦАФ (Demo)