Отворање на серијата интерактивни практични работилници „Спроведување на мерките за следење на комуникациите“ (Demo)