ONLINE СОВЕТУВАЊЕ на тема „Јавни набавки-видови“ (Demo)