Oнлајн советување на тема: „Утврдување на работни цели и спроведување на постапка за оценување на судските службеници“ (Demo)