ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Правна заштита на работникот во случаи на прераспоредување на работно место и начин на престанок на работниот однос” (Demo)