ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Криминал од омраза’’ (Demo)