Онлајн советување на тема ,,Член 215 од КЗ неовластено произвоство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурсори, со акцент на личната употреба на дрогата и праксата на судовите во државата“ (Demo)