ОНЛАЈН ОБУКА на тема: „Значењето на медијацијата за забрзувањето на постапката и напредокот на земјата во Поглавјето 23 – Односот со судските постапки и практиката и унапредување на медијацијата“ (Demo)