Онлајн обука на тема ,, Значајни пресуди на ЕСЧП во предмети против Северна Македонија: фокус на кривична постапка ’’ (Demo)