Онлајн обука на тема ,, Финансирање на политички партии и финансирање на политички кампањи’’ (Demo)