Онлајн обука на тема: Дигитална кривична правда 7-8 јуни 2021 година (Demo)