Онлајн обука на тема: „Дигитализација на кривичната и граѓанска правда во ЕУ“ – 14 и 15 јуни 2021 година-) (Demo)