Онлајн обука на Европската мрежа за правосудна обука (ЕЈТН) на тема: Научени лекции од светот за менаџирање со судовите за време на пандемија (COVID 19) (Demo)