Обука за образложение на кривичните пресуди во рамки на соработката помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители и Програмата ХЕЛП на Совет на Европа (Demo)