КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ОНЛАЈН СУДЕЊА ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА СО КОВИД 19: „ЛЕГИСЛАТИВА, ИТ ПРЕЧЕКИ И ПРЕДИЗВИЦИ“ (Demo)