КХВ И АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ОБВИНИТЕЛИ ПАВЕЛ ШАТЕВ ОДРЖАА СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА : „ ЛИКВИДАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА И ОСВРТ НА АКТУЕЛНИ ПРАШАЊА НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ – АКЦИОНЕРСКИ ПРАВА – ПРАВНА ЗАШТИТА “ (Demo)