ИРЗ ЕСЕНСКА АКАДЕМИЈА ЗА МЛАДИ ПРАВНИЦИ ЗА НАЦИОНАЛНО И МЕЃУНАРОДНО ПРАВО-Одбрани аспекти и актуелен развој- (Demo)