Иницијален состанок на Националната работна група за имплементација на Програмата PACHT (Demo)