Директорката на Академијата, проф.д-р Наташа Габер Дамјановска учествуваше на Управниот Одбор за компонента 1 од JUFREX 2-,,Хоризонтален инструмент за Западен Балкан и Турција-фаза II ” 2019-2022- 9 декември 2022 година (Demo)