Директорката на Академијата, проф.д-р Наташа Габер Дамјановска учествуваше на тркалезната маса за заштита на децата странци во миграциски движења – 16 декември 2021 година (Demo)