Академијата и програмата ОПДАТ при Амбасадата на САД во Северна Македонија организираа онлајн работилница на тема: „Воведни зборови“ наменета за слушателите од седмата генерација на Академијата (Demo)