(Македонски) Специјализирана обука за новоизбраните судии и поротници 03 и 04 октомври 2022