Соопштение во врска со поднесена пријава против Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев до Државната Комисија за спречување на корупција за прекршување на Изборниот законик