(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Примена на Законот за бесплатна правна помош наспроти примената на актуелниот Закон за судските такси во однос на трошоците на постапката од секундарна правна помош“