(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема: Примена на Законот за заштита на личните податоци“