(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Постапување по решавање на прекршоци во реален стек кај сообраќајните незгоди“