(Македонски) Советување на тема „Несовесно лекување и лекарска грешка“