СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Граѓанско – правна одговорност на адвокатите од аспект на германската судска практика“ (Demo)