(Македонски) Советување на тема „Видови на материјална штета и правила за надоместување на материјална штета”