(Македонски) СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА: ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА КЛУЧНИТЕ НАОДИ ОД ПРОЦЕНКАТА НА ПРИТВОРОТ Скопје 15 декември 2023 година