(Македонски) РАБОТЕН СОСТАНОК НА МЕНТОРСКИТЕ ТИМОВИ НА АСЈО ЗА ПРИСТАПОТ НА ЖЕНИТЕ ДО ПРАВДАТА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН